Former Trustees

The following people are former trustees of Te Pumautanga o Te Arawa Trust

Establishment Trustees

Anaru Rangiheuea

Arama Pirika

Blanche Kiriona

Dennis Polamalu

Edwin Mckinnon

Eru George

Eva Moke

Fred Cookson

Jim Schuster

John Waaka

Materoa Peni

Roger Pikia

Ruka Hughes

Te Po Hawaiki Wiringi Jones

Te Poroa Malcolm

Wallace Haumaha

Wikeepa Rangipuawhe Maika

Jackson White

Patricia Howarth

Inaugural Trustees

Anaru Rangiheuea (01.12.06 – 30.06.10)

Tūhourangi Ngāti Wahiao

Edwin Mckinnon (01.12.06 – 11.06.10)

Ngati Pikiao

Eru George (01.12.06 – Current)

Ngati Kearoa Ngati Tuara

Eva Moke (01.12.06 – 11.06.10)

Ngati Pikiao

Fred Cookson (1.12.06 – 30.06.10)

Ngati Uenukukopako

Jim Schuster (1.12.06 – 11.06.10)

Ngati Pikiao

John Waaka (1.12.06 – 30.06.10)

Tūhourangi Ngāti Wahiao

Materoa Peni (1.12.06 – 06.10.10)

Ngati Tura/ Ngati Te Ngakau

Mita Pirika (1.12.06 – 11.12.09)

Ngati Tuteniu

Roger Pikia (1.12.06 – Current)

Ngati Tahu Ngati Whaoa

Ruka Hughes (1.12.06 – 10.05.13)

Ngāti Rongomai

Te Poroa Malcolm (1.12.06 – 11.06.10)

Ngati Tarawhai

Te Po Hawaiki Wiringi Jones (1.12.06 – 07.07.10)

Te Roro o Te Rangi

Wikeepa Te Rangipuawhe Maika (1.12.06 – 08.03.13)

Tuhourangi Ngāti Wahiao

Wallace Haumaha (1.12.06 – 25.05.18)

Ngati Ngararanui

Subsequent Trustees

Arama Pirika (26.08.16 – 16.12.16)

Ngati Tuteniu

Blanche Kiriona (29.09.17 – Current)

Ngati Tuteniu

Davey Gardiner (09.07.10 – 07.06.13)

Ngati Pikiao

Denis Polamalu (09.07.10 – 03.08.12)

Ngati Tuteniu

Donna Te Kanawa (09.07.10 – 29.05.15)

Ngati Uenukukopako

Eva Moke (02.06.17 – 18.11.17)

Ngati Tarawhai

Kere Cookson-Ua (31.01.14 – 27.05.16)

Ngati Tuteniu

Jackson White (20.11.12 – 10.05.13)

Ngati Tuteniu

Lana Ngawhika (05.07.13 – 30.05.16)

Tuhourangi Ngāti Wahiao

Manu Malcolm (09.07.10 – 27.05.16)

Ngati Tarawhai

Raina Meha (05.07.13 – 27.05.16)

Ngāti Pikiao

Shane Gibbons (26.08.16 – 21.10.16)

Tūhourangi Ngāti Wahiao

Takarei Te Tamaki (08.10.10 – 01.11.13)

Ngati Tura/ Ngati Te Ngakau

Taria Tahana (09.07.10 – 07.06.13)

Ngāti Pikiao

Victoria Werohia (09.07.10 – 07.06.13)

Tuhourangi Ngāti Wahiao

Warwick Morehu (09.07.10 – 10.05.13)

Tuhourangi Ngāti Wahiao

Willie Emery (09.07.10 – 07.06.13)

Ngāti Pikiao

Willie Emery (31.01.14 – 27.05.16))

Ngāti Rongomai

VIEW THE TPT OPERTATIONS TEAM

Print Friendly, PDF & Email