Te Arawa Group Holdings

Fulfilling the long-term vision and mission of creating wealth and opportunity for future Te Arawa generations.

“Kua ū te waka ki uta. Ko te mahi ma tātou, kia whai i ngā moemoea a ou tātou kuia, ou tātou koroua. Kia piri pono. Kia tika. Kia urupu. Kia aroha tātou ki a tātou.”

CHARITABLE TRUST – TE ARAWA TANGATA

Print Friendly, PDF & Email